ประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2563

09 ธันวาคม 2563

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม มีวาระของสำนักงานประกันสังคมสำคัญดังนี้

  • ทราบผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ทราบแผนการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ทราบแผนงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประกันสังคม
  • ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน (การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร และกรณีสงเคราะห์บุตร)
  • การช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
  • รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจ ภายใต้ “MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564” (การลดหย่อนอัตราเงินสมทบ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประกันสังคม Smile Corner  บันทึกข้อตกลง CP ราคาถูก และ บันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน)