เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา นำคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธันวาคม 2563

     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา นำคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคู่สมรส นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ณ บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร