สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
20023 ระดับคลินิก ศูนย์สุขภาพ ออกซิแคร์ สหคลินิค(เอกชน) 77 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จังหวัด ชลบุรี -
100156 ระดับต้น เวชกรรมบางปะกอก 2(เอกชน) 376-372/1 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 จังหวัด -
100155 ระดับคลินิก บุญญาเวชสหคลินิก (เอกชน) 836 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร -
30129 ระดับต้น ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 (รัฐบาล) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 จังหวัด -