สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ ชื่อผู้ประสานงาน
236001 ชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ เลขที่ 12 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 044-837100-8 044822-365
2290001 ราษฎร์ยินดี 119 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 -
2283002 มิชชั่นภูเก็ต 4/1 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎาอ.เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000 -
2276003 เมืองเพชร-ธนบุรี 150 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วงอ.เมือง จังหวัด เพชรบุรี 76000 -
 1 2 3 >  Last ›