ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
26-08-2564 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา จำนวน ๑ หลัง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (ร่าง)ประกาศจังหวัด ประกวดราคาก่อสร้าง.pdf , แบบ ปร.4, 5, 6 อาคาร สปส.ชบ.pdf , แบบ บก01.pdf
26-08-2564 - 30-08-2564
10-08-2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
  แบบแปลน เลขที่ 003-2564.pdf
10-08-2564 - 18-08-2564
09-07-2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15-04-2563 - 15-04-2563
01-07-2564 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย 01-07-2564 - 06-07-2564
15-06-2564 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 15-06-2564 - 18-06-2564
14-05-2564 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 14-05-2564 - 19-05-2564
27-04-2564 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 27-04-2564 - 30-04-2564
08-04-2564 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 08-04-2564 - 19-04-2564
07-04-2564 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ครั้งที่ 2 07-04-2564 - 16-04-2564
22-03-2564 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง 22-03-2564 - 29-03-2564
15-03-2564 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 15-03-2564 - 18-03-2564
15-03-2564 ประกาศ TOR สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 15-03-2564 - 25-03-2564
09-02-2564 ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
  ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน.pdf
09-02-2564 - 15-02-2564
01-02-2564 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ
  ขอบเขตของงานจ้าง.pdf
01-02-2564 - 04-02-2564
23-12-2563 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์
  ร่างขอบเขตของงาน.pdf
23-12-2563 - 28-12-2563
16-12-2563 ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และสาขาสามพราน ปี 2564 16-12-2563 - 16-12-2563
09-12-2563 ราคากลาง 09-12-2563 - 16-12-2563
13-11-2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2564
  ร่างขอบเขตของงาน.pdf
13-11-2563 - 18-11-2563
12-11-2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวน ประจำปี 2564
  ร่างขอบเขตของงาน.pdf
12-11-2563 - 18-11-2563
21-08-2563 ร่าง ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (d-biddingX
  ร่างประกาศรถยนต์.pdf , Tor รถยนต์.pdf
21-08-2563 - 28-08-2563
 1 2 >