ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
28-06-2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4.pdf
22-06-2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4.pdf
10-03-2564 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
27-01-2564 ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2564
16-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-11-2563 ราคากลางจ้างทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2564
12-11-2563 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปี 2564
10-11-2563 ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2564
14-05-2563 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราและสาขา ประจำปี 2563
19-12-2562 ราคากลางการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราและสาขา ประจำปี 2563