แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-05-2564 เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14-05-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
07-05-2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
06-05-2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23-04-2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
21-04-2564 ตัังแต่ตุลาคม 2563 ถึงเมษายน 2564 ไม่มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564.pdf
19-04-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
13-04-2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
05-04-2564 ประกาศแผนจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย
26-03-2564 แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
17-03-2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
09-03-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
03-03-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27-01-2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2564
  ประกาศแผนการจัดซื้อ.pdf
12-01-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
06-01-2564 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
05-01-2564 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf
23-12-2563 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปี 2564
14-12-2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี 2564
03-12-2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 2 >