ประกาศเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-06-2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-05-2564 ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-04-2564 ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
31-03-2564 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17-03-2564 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-02-2564 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ
22-01-2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14-01-2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25-12-2563 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-09-2559