ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-10-2564 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน สาขาปัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน สาขาปัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน สาขาปัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-10-2564 ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
08-10-2564 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
06-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดแผงกั้นอะคริลิค แบบใส พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม (ตะแกรงโปร่ง เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม (สเปรย์แอลกอฮอล์ Baby Care) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม (ผ้าขนหนู) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม (ร่มยาวตอนเดียว) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช. 01-25-001-56/3 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช.บก.13-12-005-57/2 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช.บก. 01-31-002-63/3 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓0 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›