สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2564
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
14-10-2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
06-10-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
06-10-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
06-10-2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
04-10-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564
01-10-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
10-09-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
10-09-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
09-09-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
06-09-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
02-09-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
02-09-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564
 1 2 3 >  Last ›