ขายทอดตลาด

 วันที่ประกาศ  รายการ
23-08-2566 ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็น จำนวน 89 รายการ (ศฟง.ภาค 2)
  รายการยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็น จำนวน 89 รายการ (ศฟง.ภาค 2).pdf
27-07-2566 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหาย เนื่องจากการใช้งานตามปกติ จำนวน 89 รายการ (ศฟง. ภาค 2)
  รายการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหาย เนื่องจากการใช้งานตามปกติ จำนวน 89 รายการ (ศฟง. ภาค 2).pdf
31-05-2566 ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑
  รายการจำหน่ายขายทอดตลาด.pdf
21-02-2565 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2