ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานประกันสังคม 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
30-11-2566 ประกาศราคากลาง รายการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2567
30-11-2566 ประกาศราคากลาง รายการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2567
27-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2566 ประกวดราคาาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ ของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
14-11-2566 จ้างบำรุงรกษาระบบแปลงรายงาน (Report Conversion)
  tor.pdf
14-11-2566 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-11-2566 จ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งโครงการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
  tor.pdf
09-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
07-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
27-10-2566 โครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
10-10-2566 จ้างสมัครสมาชิกข้อมูลดัชนีวัดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
  tor.pdf
09-10-2566 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
  tor.pdf
06-10-2566 จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
  tor.pdf
06-10-2566 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 1 2 3 >  Last ›