แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
24-05-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 24 พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 1
24-05-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 24 พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 2
28-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 28 เมษายน 2566
20-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 20 เมษายน 2566
19-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 19 เมษายน 2566 ฉบับที่ 1
19-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 19 เมษายน 2566 ฉบับที่ 2
05-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 5 เมษายน 2566
22-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 22 มีนาคม 2566
17-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 17 มีนาคม 2566 ฉบับที่1
17-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 17 มีนาคม 2566 ฉบับที่2
08-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 8 มีนาคม 2566
02-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 2 มีนาคม 2566
27-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2566
24-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2566
13-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2566
10-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566
09-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2566
07-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2566
03-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2566
27-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 27 มกราคม 2566
 1 2 3 >  Last ›