สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
10-08-2565 สัญญาจ้างจัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2566 จ040-65
05-08-2565 สัญญาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม จ041-65
27-07-2565 สัญญาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จ036-65
22-07-2565 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ละครสั้นทางสื่อโทรทัศน์ จ042-65
20-07-2565 สัญญาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จ039-65
18-07-2565 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์) จ038-65
05-07-2565 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ จ037-65
01-07-2565 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว จ031-65
27-06-2565 สัญญาจ้างสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 จ029-65
27-06-2565 สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา จ033-65
27-06-2565 สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา จ032-65
24-06-2565 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จ030-65
24-06-2565 สัญญาจ้างโครงการ สปส มอบสุข จ035-65
24-06-2565 สัญญาจ้างทำของที่ระลึก จ034-65
07-06-2565 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 11 ชุด จ019-65
30-05-2565 สัญญาจ้างโครงการคู่มือนายจ้างกองทุนเงินทดแทน จ028-65
23-05-2565 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 จ027-65
23-05-2565 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์ ซ010-65
18-05-2565 สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ซ009-65
17-05-2565 สัญญาซื้อขายโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานประกันสังคม เครื่องปรับอากาศตามบัญชีนวัตกรรม ซ007-65
 1 2 3 >  Last ›