ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
07-11-2562 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เสื้อ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-11-2562 - 14-11-2562
( )
15-11-2562 - 15-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2562
07-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-11-2562 - 14-11-2562
( )
15-11-2562 - 15-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2562
07-11-2562
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกกประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf รายละเอียดเงื่อนไข.pdf เอกสารประกวดราคา.pdf เกณฑ์การจ้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-11-2562 - 14-11-2562
( )
15-11-2562 - 15-11-2562
( - 00:00 )
18-11-2562
24-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งช่องทางการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor e-receipt.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-10-2562 - 07-11-2562
( )
08-11-2562 - 08-11-2562
( 08:30 - 16:30 )
11-11-2562
02-10-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อสิ่งพิมพ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-10-2562 - 09-10-2562
( )
10-10-2562 - 10-10-2562
( 08:30 - 16:30 )
11-10-2562
01-10-2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการจ่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพและรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์คุณภาพที่ดีต่อผู้ประกันตน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการจ่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพและรูปแบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์คุณภาพที่ดีต่อผู้ประกันตน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป .pdf
ตกลงราคา 01-10-2562 - 24-10-2562
( 08:30 - 16:30 )
25-10-2562 - 25-10-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-10-2562
30-09-2562
  tor ชั้น5.pdf แบบงาน ชั้น5.pdf แบบ ปร ชั้น5.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-09-2562 - 15-10-2562
( )
16-10-2562 - 16-10-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-10-2562
‹ First  < 6 7 8