ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
27-04-2563 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-04-2563 - 06-05-2563
( )
07-05-2563 - 07-05-2563
( 08:30 - 16:30 )
08-05-2563
24-04-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-04-2563 - 29-04-2563
( )
30-04-2563 - 30-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-05-2563
21-04-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-04-2563 - 28-04-2563
( )
29-04-2563 - 29-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
05-05-2563
20-04-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-04-2563 - 27-04-2563
( )
28-04-2563 - 28-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2563
16-04-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor มอบสุข.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-04-2563 - 21-04-2563
( )
22-04-2563 - 22-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-04-2563
15-04-2563 ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-04-2563 - 23-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-04-2563 - 23-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-04-2563
14-04-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-04-2563 - 21-04-2563
( )
22-04-2563 - 22-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
23-04-2563
08-04-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-04-2563 - 14-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-04-2563 - 15-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-04-2563
01-04-2563 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-04-2563 - 14-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
14-04-2563 - 14-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-04-2563
24-03-2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-03-2563 - 02-04-2563
( )
03-04-2563 - 03-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
07-04-2563
23-03-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-03-2563 - 07-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
08-04-2563 - 08-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
09-04-2563
11-03-2563 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor นิทรรศการวันแรงงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-03-2563 - 18-03-2563
( )
19-03-2563 - 19-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
20-03-2563
09-03-2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-03-2563 - 17-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
17-03-2563 - 17-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-03-2563
04-03-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-03-2563 - 12-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
04-03-2563 - 12-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
13-03-2563
14-02-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑ อาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบ CCTV และระบบสายสัญญาณ TV จำนวน ๕ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ระบบควบคุมไฟฟ้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-02-2563 - 23-02-2563
( )
24-02-2563 - 24-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
25-02-2563
13-02-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-02-2563 - 20-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
21-02-2563 - 21-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-02-2563
27-01-2563
  cloud.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-01-2563 - 25-02-2563
( )
26-02-2563 - 26-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
27-02-2563
14-01-2563 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-01-2563 - 30-01-2563
( )
31-01-2563 - 31-01-2563
( 08:30 - 16:30 )
03-02-2563
18-12-2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2563
  รายละเอียดและเงื่อนไขจ้างเหมารักษาความสะอาด TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-12-2562 - 25-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
26-12-2562 - 26-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
27-12-2562
18-12-2562 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-12-2562 - 25-12-2562
( )
26-12-2562 - 26-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
27-12-2562
‹ First  < 4 5 6 7 8 >