ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
09-03-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-03-2565 - 23-03-2565
( )
24-03-2565 - 24-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-03-2565
02-03-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการ ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-03-2565 - 20-03-2565
( )
21-03-2565 - 21-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-03-2565
02-03-2565 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-03-2565 - 30-03-2565
( )
31-03-2565 - 31-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-04-2565
02-03-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้างองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-03-2565 - 30-03-2565
( )
31-03-2565 - 31-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-04-2565
22-02-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-02-2565 - 22-03-2565
( )
23-03-2565 - 23-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
24-03-2565
17-02-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-02-2565 - 24-02-2565
( )
25-02-2565 - 25-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-02-2565
14-02-2565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-02-2565 - 22-02-2565
( )
23-02-2565 - 23-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
24-02-2565
11-02-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-02-2565 - 21-02-2565
( )
22-02-2565 - 22-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-02-2565
28-01-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม
  tor.pdf ตัวอย่างใบเสร็จ.pdf ตัวอย่างสำเนาใบเสร็จ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-01-2565 - 06-02-2565
( )
07-02-2565 - 07-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-02-2565
26-01-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torแพลตฟอร์ม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-01-2565 - 24-02-2565
( )
25-02-2565 - 25-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-02-2565
18-01-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-01-2565 - 16-02-2565
( )
17-02-2565 - 17-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
18-02-2565
10-01-2565 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-01-2565 - 26-01-2565
( )
27-01-2565 - 27-01-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2565
06-01-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-01-2565 - 03-02-2565
( )
04-02-2565 - 04-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
07-02-2565
28-12-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แอร์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-12-2564 - 06-01-2565
( )
07-01-2565 - 07-01-2565
( 08:30 - 16:30 )
10-01-2565
24-12-2564 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปี 2565 คัดเลือก 24-12-2564 - 29-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2564 - 29-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-12-2564
15-12-2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา.pdf TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-12-2564 - 22-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
23-12-2564 - 23-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2564
08-12-2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-12-2564 - 20-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2564 - 17-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2564
07-12-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-12-2564 - 16-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
07-12-2564 - 16-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2564
29-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2564 - 09-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2564 - 13-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
14-12-2564
22-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-11-2564 - 29-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-11-2564 - 30-11-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-12-2564
‹ First  < 2 3 4 5 6 >