ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
17-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-05-2565 - 24-05-2565
( )
25-05-2565 - 25-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
26-05-2565
10-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-05-2565 - 18-05-2565
( )
19-05-2565 - 19-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
20-05-2565
05-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-05-2565 - 17-05-2565
( )
18-05-2565 - 18-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-05-2565
02-05-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2565 - 09-05-2565
( )
10-05-2565 - 10-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2565
02-05-2565 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 1 อัตรา เฉพาะเจาะจง 02-05-2565 - 17-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
02-05-2565 - 17-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-05-2565
29-04-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  ประกาศ.pdf เอกสารประกวด.pdf TOR รถบรรทุก.pdf TOR รถนั่งส่วนกลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-04-2565 - 09-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
10-05-2565 - 10-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2565
19-04-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-04-2565 - 26-04-2565
( )
27-04-2565 - 27-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-04-2565
11-04-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-04-2565 - 17-05-2565
( )
18-05-2565 - 18-05-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-05-2565
05-04-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-04-2565 - 25-04-2565
( )
26-04-2565 - 26-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2565
04-04-2565 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-04-2565 - 17-04-2565
( )
18-04-2565 - 18-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-04-2565
24-03-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf รายละเอียดและเงื่อนไข.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-03-2565 - 17-04-2565
( 08:30 - 16:30 )
18-04-2565 - 18-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-04-2565
09-03-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-03-2565 - 23-03-2565
( )
24-03-2565 - 24-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-03-2565
02-03-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการ ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-03-2565 - 20-03-2565
( )
21-03-2565 - 21-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-03-2565
02-03-2565 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-03-2565 - 30-03-2565
( )
31-03-2565 - 31-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-04-2565
02-03-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้างองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-03-2565 - 30-03-2565
( )
31-03-2565 - 31-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-04-2565
22-02-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-02-2565 - 22-03-2565
( )
23-03-2565 - 23-03-2565
( 08:30 - 16:30 )
24-03-2565
17-02-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-02-2565 - 24-02-2565
( )
25-02-2565 - 25-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-02-2565
14-02-2565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-02-2565 - 22-02-2565
( )
23-02-2565 - 23-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
24-02-2565
11-02-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-02-2565 - 21-02-2565
( )
22-02-2565 - 22-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-02-2565
28-01-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม
  tor.pdf ตัวอย่างใบเสร็จ.pdf ตัวอย่างสำเนาใบเสร็จ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-01-2565 - 06-02-2565
( )
07-02-2565 - 07-02-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-02-2565
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›