ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
06-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2566
  TOR รักษาความสะอาดพื้นที่ 12.pdf บก06.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2565 - 14-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
15-12-2565 - 15-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2565
01-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2566 ด้วยวิธี (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา.pdf TOR.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2565 - 09-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2565 - 13-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
14-12-2565
29-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบเขตของงาน.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2565 - 07-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-12-2565 - 08-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2565
28-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบแขตของงาน.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-11-2565 - 06-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
07-12-2565 - 07-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-12-2565
28-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ประจำปี 2566ด้วยวิธี (e-bidding)
  จ้างเหมารักษาความสะอาดเขตพื้นที่ 9 ประจำปี 2566.pdf จ้างเหมารักษาความสะอาดเขตพื้นที่ 9 ประจำปี 2566.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2565 - 08-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2565 - 09-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2565
22-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๑
  เอกสารการประกวดราคา.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-11-2565 - 30-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-12-2565 - 01-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
02-12-2565
21-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2.pdf ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2.pdf ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-11-2565 - 24-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2565 - 25-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-11-2565
21-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding
  ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-11-2565 - 28-11-2565
( )
29-11-2565 - 29-11-2565
( - 00:00 )
30-11-2565
14-11-2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างทำความสะอาดฯ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-11-2565 - 23-11-2565
( )
24-11-2565 - 24-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2565
11-11-2565 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-11-2565 - 20-11-2565
( )
21-11-2565 - 21-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-11-2565
11-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รปภ..pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-11-2565 - 27-11-2565
( )
28-11-2565 - 28-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2565
11-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-11-2565 - 27-11-2565
( )
28-11-2565 - 28-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2565
10-11-2565 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor cloud.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-11-2565 - 12-12-2565
( )
13-12-2565 - 13-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
14-12-2565
09-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาดระยอง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2565 - 21-11-2565
( )
22-11-2565 - 22-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2565
09-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2565 - 21-11-2565
( )
22-11-2565 - 22-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2565
09-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รปภ. ระยอง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2565 - 16-11-2565
( )
17-11-2565 - 17-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2565
08-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR พขร.66.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-11-2565 - 18-11-2565
( )
21-11-2565 - 21-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-11-2565
26-10-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor cctv.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-10-2565 - 23-11-2565
( )
24-11-2565 - 24-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2565
18-10-2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบเขตของงาน.pdf ราคากลาง.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A1,A9.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A2.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A3.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A4.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A5.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A6.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A7.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A8.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A10.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A11.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B1.pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B1 (part2).pdf แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B2,B3.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-10-2565 - 16-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
17-11-2565 - 17-10-2565
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2565
10-08-2565 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  บก.06.pdf คุณลักษณะครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-08-2565 - 19-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-08-2565 - 22-08-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-08-2565
 1 2 3 >  Last ›