ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
08-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-12-2566 จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2566 จ้างประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
06-12-2566 จ้างผลิตเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2566 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2566 จ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้ง โครงการการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2566 จ้างซ่อมจอแสดงผลระบบวีดีโอวอลล์ (Video Wall) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-2830 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1499 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 จ้างพิมพ์แบบขีดคะแนนการเลือกตั้งโครงการการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร
28-11-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 จ้างดำเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม ม40 สู่เครื่อข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทน้ำมันนวดสมุนไพรไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ สถานีวิทยุ FM 100.5 MHz. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›