ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-07-2564 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2486 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-07-2564 จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ ๒ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำลิฟท์สำหรับคนพิการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
20-07-2564 ซื้อของเยี่ยมผู้ประกันตนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-07-2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)
19-07-2564 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-07-2564 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-07-2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-07-2564 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-07-2564 จ้างปรับปรุงห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-07-2564 จ้างซ่อมโต๊ะห้องประชุมสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564
15-07-2564 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-07-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-07-2564 ซื้อวัสดุช่างและไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-07-2564 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-07-2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเสาบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›