สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
07-04-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ม.ค. - เดือน มี.ค. 66)
17-03-2566 กุมภาพันธ์ 2566
23-02-2566 มกราคม 2566
17-02-2566 ธันวาคม 2565
07-12-2565 พฤศจิกายน 2565
15-11-2565 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565
14-11-2565 ตุลาคม 2565
10-11-2565 กันยายน 2565
06-10-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สปส.กทม.พท.7)
12-09-2565 สิงหาคม 2565
10-08-2565 กรกฎาคม 2565
12-07-2565 มิถุนายน 2565
16-06-2565 พฤษภาคม 2565
10-05-2565 เมษายน 2565
26-04-2565 มีนาคม 2565
11-03-2565 กุมภาพันธ์ 2565
04-03-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
11-02-2565 มกราคม 2565
04-02-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มกราคม 2565
26-01-2565 ธันวาคม 2564
 < 1 2 3 >