สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-09-2564 สิงหาคม 2564
26-08-2564 กรกฎาคม 2564
22-07-2564 มิถุนายน 2564
01-07-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
01-06-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
01-06-2564 พฤษภาคม 2564
05-05-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
03-05-2564 เมษายน 2564
05-04-2564 มีนาคม 2564
05-04-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
03-03-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
01-03-2564 กุมภาพันธ์ 2564
11-02-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
01-02-2564 มกราคม 2564
04-01-2564 ธันวาคม 2563
28-12-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2563
01-12-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
01-12-2563 พฤศจิกายน 2563
02-11-2563 ตุลาคม 2563
12-10-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
 1 2 3 >