สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
07-12-2565 พฤศจิกายน 2565
15-11-2565 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565
14-11-2565 ตุลาคม 2565
10-11-2565 กันยายน 2565
06-10-2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (สปส.กทม.พท.7)
12-09-2565 สิงหาคม 2565
10-08-2565 กรกฎาคม 2565
12-07-2565 มิถุนายน 2565
16-06-2565 พฤษภาคม 2565
10-05-2565 เมษายน 2565
26-04-2565 มีนาคม 2565
11-03-2565 กุมภาพันธ์ 2565
04-03-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
11-02-2565 มกราคม 2565
04-02-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มกราคม 2565
26-01-2565 ธันวาคม 2564
05-01-2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
09-12-2564 พฤศจิกายน 2564
09-11-2564 ตุลาคม 2564
28-10-2564 กันยายน 2564
 1 2 >