แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-08-2565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
08-07-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 8 กรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 2
07-07-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 8 กรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 1
06-07-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 6 กรกฎาคม 2565
01-07-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 1 กรกฎาคม 2565
16-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุกิจกรรมกายภาพบำบัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-06-2565 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานกายภาพบำบัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอบรมฝีกอาชีพระยะสั้น ปี 2565 จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซ่อมแซมรถ 40-0467 ระยอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 7 มิถุนายน 2565
07-06-2565 ประกวดราคาจัดจ้างทำเครื่องแต่งกายผู้เข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
06-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อผลหมีก Brathor จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
06-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอโรมาเทอราพี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างซ๋อมแซมดาดฟ้าอาคารตัดเย็บ อาคารฝีกอาชีพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
01-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
01-06-2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
24-05-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 24 พฤษภาคม 2565
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›