แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
15-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว. 15 พฤศจิกายน 2564
12-11-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว 12 พฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
11-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว. 11 พฤศจิกายน 2564
11-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2565
11-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2565
10-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่จัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำปี 2565
09-11-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
09-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564
04-11-2564 ประกาศ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 4 พฤศจิกายน 2564
03-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 3 พฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 1
03-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 3 พฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 2
03-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 3 พฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 3
02-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 2 พฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 1
02-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 2 พฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 2
02-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 2 พฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 3
02-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ลว. 2 พฤศจิกายน 2564
29-10-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 29 ตุลาคม 2564 ฉบับที่ 1
29-10-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 29 ตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2
27-10-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 27 ตุลาคม 2564 ฉบับที่ 1
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›