แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
15-12-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 15 ธันวาคม 2564
14-12-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 14 ธันวาคม 2564
07-12-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 7 ธันวาคม 2564
03-12-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 3 ธันวาคม 2564
29-11-2564 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
29-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564
29-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564
29-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564
25-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564
24-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว. 24 พฤศจิกายน 2564
22-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ลว. 22 พฤศจิกายน 2564
18-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว. 18 พฤศจิกายน 2564
18-11-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
15-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว. 15 พฤศจิกายน 2564
12-11-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว 12 พฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
11-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว. 11 พฤศจิกายน 2564
11-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2565
11-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2565
10-11-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่จัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำปี 2565
 < 1 2 3 4 >  Last ›