แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
18-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 18 ธันวาคม 2562
18-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 18 ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 2
09-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 9 ธันวาคม 2562
03-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 3 ธันวาคม 2562
03-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖
02-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 2 ธันวาคม 2562
28-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562
27-11-2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
26-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562
21-11-2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 20 พฤศจิกายน 2562
20-11-2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2563
  แผนการจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12.pdf
20-11-2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2563 ลว.20 พ.ย.2562
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2563 ลว.20 พ.ย.2562.pdf
20-11-2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดเช่าอาคารพาณิชย์เป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2563 ลว.20 พ.ย.2562
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดเช่าอาคารพาณิชย์เป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2563 ลว.20 พ.ย.2562.pdf
19-11-2562 ประกาศ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
19-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศ จ้างเหมารักษาความสะอาด ปี 2563.pdf
19-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศ ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล).pdf
19-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2563.pdf
13-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจััดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 < 1 2 3 4 >  Last ›