แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
08-07-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 8 กรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 2
07-07-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 8 กรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 1
06-07-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 6 กรกฎาคม 2565
01-07-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 1 กรกฎาคม 2565
07-06-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 7 มิถุนายน 2565
24-05-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 24 พฤษภาคม 2565
11-05-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 11 พฤษภาคม 2565
11-05-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 11 พฤษภาคม 2565
11-05-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 11 พฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 2
27-04-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 27 เมษายน 2565
29-03-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 29 มีนาคม 2565
10-03-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 10 มีนาคม 2565
09-03-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 9 มีนาคม 2565
02-03-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 2 มีนาคม 2565
25-02-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2565
17-02-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2565
17-02-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 2
17-02-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 3
10-02-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 1
10-02-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 2
 1 2 3 >  Last ›