แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-07-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
10-07-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 1
10-07-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 2
25-06-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
14-06-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
07-06-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
30-05-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
21-05-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
20-05-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
17-05-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
09-04-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567
04-04-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567
29-03-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
22-03-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
06-03-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
04-03-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
29-02-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
22-02-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
26-01-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
23-01-2567 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567
 1 2 3 >  Last ›