แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 22 มีนาคม 2566
17-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 17 มีนาคม 2566 ฉบับที่1
17-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 17 มีนาคม 2566 ฉบับที่2
08-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 8 มีนาคม 2566
02-03-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 2 มีนาคม 2566
27-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2566
24-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2566
13-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2566
10-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566
09-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2566
07-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2566
03-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2566
27-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 27 มกราคม 2566
26-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 26 มกราคม 2566
25-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 25 มกราคม 2566
19-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 19 มกราคม 2566
18-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 18 มกราคม 2566
16-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 16 มกราคม 2566
12-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 12 มกราคม 2566
11-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 11 มกราคม 2566
 1 2 3 >  Last ›