แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
28-11-2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 .pdf
28-11-2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์ฟื้้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
15-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
14-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว 14 พฤศจิกายน 2565
14-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว 14 พฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 2
14-11-2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
10-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลว 10 พฤศจิกายน 2565
09-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว 9 พฤศจิกายน 2565
09-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว 9 พฤศจิกายน 2565
08-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว.8 พฤศจิกายน 2565
07-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ลว.7 พฤศจิกายน 2565
03-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 3 พฤศจิกายน 2565
03-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 3 พฤศจิกายน 2565
03-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 3 พฤศจิกายน 2565
03-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 3 พฤศจิกายน 2565
02-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
01-11-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลว.1พฤศจิกายน 2565
31-10-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 31 ตุลาคม 2565
28-10-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 28 ตุลาคม 2565
 1 2 3 >  Last ›