สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-04-2563 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (บ.เอสเอสบี)
17-04-2563 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (บ.ดาต้าเน็ทเวิค)
17-04-2563 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (บ.โปรแดท)
17-04-2563 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (บ.แปซิฟิค)
17-04-2563 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 (บ.สยามราชธานี)
17-04-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) จ055
07-04-2563 สัญญาจ้างรับส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะลุดท้ายกรณีบำบัดทดแทนไต
07-04-2563 สัญญาจ้างสมัครสมาชิก CEIC
07-04-2563 สัญญาจ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2563
07-04-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารการลงทุน
07-04-2563 สัญญาจ้างรับส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
07-04-2563
07-04-2563 สัญญาเช่าระบบปฏิบัติการ OS/390
11-03-2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ม.ธรรมศาสตร์
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
11-03-2563 สัญญาจ้างทำของที่ระลึก
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
11-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)
11-03-2563 สัญญาเช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบbatch
11-03-2563 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 < 1 2 3 4 >  Last ›