สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
09-03-2564 สัญญาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 จ020-64
02-03-2564 สัญญาจ้างทำวารสารประกันสังคม จ010-64
02-03-2564 สัญญาจ้างรับ-ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกรณีบำบัดทดแทนไต จ009-64
02-03-2564 สัญญาจ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะและกรณีค่ายาแฟคเตอร์ จ008-64
02-03-2564 สัญญาซื้อขายระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management_DCIM) ซ001-64
25-02-2564 สัญญาจ้างผู้เขี่ยวชาญรายบุคคล (นางชลธิชา) จ152-2563
17-02-2564 สัญญาจ้างผู้เขี่ยวชาญรายบุคคล จ007-64
17-02-2564 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตร e learning ของสำนักงานประกันสังคม ปี2564 จ006-64
15-02-2564 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ004-2564
10-02-2564 สัญญาเช่าบริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 ช020-2563
10-02-2564 สัญญาเช่าบริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 ช016-2563
02-02-2564 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม จ137-2563
01-02-2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางสาวศิริจันทร์)
01-02-2564 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่านประจำปี 2564
01-02-2564 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม จ136-2563
01-02-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม ViewDirect for OS390 จ118-2563
01-02-2564 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House) จ111-2563
01-02-2564 สัญญาบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประจำปี 2564
01-02-2564 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 อาคาร จำนวน 1 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร
29-01-2564 สัญญาจ้างผู้เขี่ยวชาญรายบุคคล (นายรพีพัฒน์) จ155-2563
 < 1 2 3 4 >  Last ›