สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
10-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
10-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน
10-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
10-03-2563 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
10-03-2563 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม
10-03-2563 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (นางสาวอรฐินี รูปงาม)
10-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40
10-03-2563 สัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
10-03-2563 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
10-03-2563 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่
10-03-2563 สัญญาจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู
10-03-2563 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
10-03-2563 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 อาคาร จำนวน 1 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบ cctv และระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร
10-03-2563 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่านประจำปี2563
10-03-2563 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ยี่ห้อไทยเทค จำนวน 1 อาคาร
10-03-2563 สัญญาเช่าระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐานงานประกันสังคมจากรูปแบบกระดาษเป็นข้อมูบอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC)
10-03-2563 สัญญาจ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
10-03-2563 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว 1 นาที
10-03-2563 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงาน
29-01-2563 สัญญาจ้างสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุน
‹ First  < 12 13 14 15 16 >  Last ›