สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-06-2564 สัญญาโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) จ067-64
17-06-2564 สัญญาจ้างดำเนินโครงการบริหารสื่อออนไลน์และสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานประกันสังคม จ068-64
10-06-2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล จ066-64
10-06-2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล จ065-64
10-06-2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล จ064-64
10-06-2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล จ063-64
10-06-2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล จ062-64
10-06-2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล จ061-64
07-06-2564 สัญญาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard จ059-64
07-06-2564 สัญญาซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์ ซ015-64
07-06-2564 สัญญาจ้างที่ปรึกษา จ060-64
07-06-2564 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง จ058-64
28-05-2564 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง จ056-64
28-05-2564 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง จ054-64
28-05-2564 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง จ055-64
28-05-2564 สัญญาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานกองทุนเงินทดแทน จ047-64
28-05-2564 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง จ050-64
28-05-2564 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง จ049-64
28-05-2564 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง จ048-64
28-05-2564 สัญญาจ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง จ046-64
 1 2 3 >  Last ›