สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-04-2562 มีนาคม 2562
01-03-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
01-03-2562 กุมภาพันธ์ 2562
01-02-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
01-02-2562 มกราคม 2562
10-01-2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
03-01-2562 ธันวาคม 2561
03-12-2561 พฤศจิกายน 2561
01-11-2561 ตุลาคม 2561
01-10-2561 กันยายน 2561
03-09-2561 แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
03-09-2561 สิงหาคม 2561
01-08-2561
02-07-2561 แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
01-06-2561 แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
01-05-2561 แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
01-03-2561 แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
01-02-2561 แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
  แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2561.pdf
 < 1 2 3