สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-11-2561 ตุลาคม 2561
01-10-2561 กันยายน 2561
03-09-2561 แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
03-09-2561 สิงหาคม 2561
11-08-2561 แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 1
01-08-2561 กรกฎาคม 2561
01-08-2561 แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
02-07-2561 แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 1
02-07-2561 แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
02-07-2561 มิถุนายน 2561
01-06-2561 แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 1
01-06-2561 พฤษภาคม 2561
01-06-2561 แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
01-05-2561 แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 1
01-05-2561 แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
01-05-2561 เมษายน 2561
02-04-2561 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 1
02-04-2561 มีนาคม 2561
01-03-2561 แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 1
01-03-2561 กุมภาพันธ์ 2561
 < 1 2 3 >