สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-07-2562 มิถุนายน 2562
03-06-2562 พฤษภาคม 2562
15-05-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
01-05-2562 เมษายน 2562
01-04-2562 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
01-04-2562 มีนาคม 2562
01-03-2562 กุมภาพันธ์ 2562
01-02-2562 มกราคม 2562
10-01-2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
03-01-2562 ธันวาคม 2561
03-12-2561 พฤศจิกายน 2561
01-11-2561 ตุลาคม 2561
01-10-2561 กันยายน 2561
03-09-2561 แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
03-09-2561 สิงหาคม 2561
11-08-2561 แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 1
01-08-2561 กรกฎาคม 2561
01-08-2561 แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
02-07-2561 แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 1
02-07-2561 แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2561 สปส.กทม.พื้นที่ 2
 1 2 3 >