สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
14-07-2563 มิถุนายน 2563
01-06-2563 พฤษภาคม 2563
19-05-2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562
01-05-2563 เมษายน 2563
01-05-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
29-04-2563 มีนาคม 2563
24-04-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
24-04-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
24-04-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
02-03-2563 กุมภาพันธ์ 2563
03-02-2563 มกราคม 2563
03-01-2563 ธันวาคม 2562
02-01-2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
01-01-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
02-12-2562 พฤศจิกายน 2562
02-12-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
21-11-2562 ตุลาคม 2562
12-11-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
05-11-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563
07-10-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 สปส.กทม.พื้นที่ 9
 1 2 3 >  Last ›