สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
03-08-2563 กรกฎาคม 2563
03-08-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
14-07-2563 มิถุนายน 2563
01-07-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
01-06-2563 พฤษภาคม 2563
01-06-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
19-05-2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562
01-05-2563 เมษายน 2563
01-05-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
29-04-2563 มีนาคม 2563
24-04-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
24-04-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
24-04-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
02-03-2563 กุมภาพันธ์ 2563
03-02-2563 มกราคม 2563
03-01-2563 ธันวาคม 2562
02-01-2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
01-01-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
02-12-2562 พฤศจิกายน 2562
02-12-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
 1 2 3 >