สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
03-03-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
01-02-2564 มกราคม 2564
04-01-2564 ธันวาคม 2563
28-12-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2563
01-12-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
01-12-2563 พฤศจิกายน 2563
02-11-2563 ตุลาคม 2563
12-10-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
12-10-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
02-10-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
01-10-2563 กันยายน 2563
01-09-2563 สิงหาคม 2563
03-08-2563 กรกฎาคม 2563
03-08-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
14-07-2563 มิถุนายน 2563
01-07-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
01-06-2563 พฤษภาคม 2563
01-06-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
19-05-2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562
01-05-2563 เมษายน 2563
 1 2 3 >