สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-03-2563 กุมภาพันธ์ 2563
03-02-2563 มกราคม 2563
03-01-2563 ธันวาคม 2562
02-01-2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
01-01-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562
02-12-2562 พฤศจิกายน 2562
02-12-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562
21-11-2562 ตุลาคม 2562
12-11-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
05-11-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563
07-10-2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 สปส.กทม.พื้นที่ 9
02-10-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562
01-10-2562 กันยายน 2562
09-09-2562 สิงหาคม 2562 สปส.กทม. พื้นที่9
02-09-2562 สิงหาคม 2562
02-09-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562
01-08-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562
01-08-2562 กรกฎาคม 2562
01-07-2562 มิถุนายน 2562
01-07-2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562
 1 2 3 >