สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-01-2565 ธันวาคม 2564
09-12-2564 พฤศจิกายน 2564
09-11-2564 ตุลาคม 2564
28-10-2564 กันยายน 2564
29-09-2564 สิงหาคม 2564
26-08-2564 กรกฎาคม 2564
22-07-2564 มิถุนายน 2564
01-07-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
01-06-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
01-06-2564 พฤษภาคม 2564
05-05-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
03-05-2564 เมษายน 2564
05-04-2564 มีนาคม 2564
05-04-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
03-03-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
01-03-2564 กุมภาพันธ์ 2564
11-02-2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
01-02-2564 มกราคม 2564
04-01-2564 ธันวาคม 2563
28-12-2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2563
 1 2 3 >