ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
04-12-2566 การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-12-2566 - 08-12-2566
04-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
04-12-2566 - 04-12-2566
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานประกันสังคม 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-12-2566 - 07-12-2566
30-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 30-11-2566 - 30-11-2566
27-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
27-11-2566 - 30-11-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
24-11-2566 - 29-11-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
24-11-2566 - 29-11-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
24-11-2566 - 29-11-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
24-11-2566 - 29-11-2566
20-11-2566 ประกวดราคาาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ ของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
20-11-2566 - 23-11-2566
14-11-2566 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
14-11-2566 - 17-11-2566
10-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-11-2566 - 15-11-2566
09-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
09-11-2566 - 14-11-2566
07-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
07-11-2566 - 10-11-2566
01-09-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมภายในสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
01-09-2566 - 06-09-2566
31-08-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ตกแต่งภายใน ชั้น 6.pdf
31-08-2566 - 05-09-2566
30-08-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สปอตโทรทัศน์.pdf
30-08-2566 - 04-09-2566
28-08-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
28-08-2566 - 31-08-2566
28-08-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องรับรองโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ห้องโถง ชั้น1.pdf
28-08-2566 - 31-08-2566
24-08-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้ดทำคลิปวีดิโอชุดความรู้งานประกันสังคม (ชัวร์แล้วแชร์เลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชัวร์แล้วแชร์เลย.pdf
24-08-2566 - 29-08-2566
 < 1 2 3 4 >  Last ›