ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
30-06-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR สกู๊ปข่าว 64.pdf
30-06-2564 - 05-07-2564
08-06-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR Cloud.pdf
08-06-2564 - 11-06-2564
24-05-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท3 24-05-2564 - 01-06-2564
13-05-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบูณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
13-05-2564 - 18-05-2564
05-04-2564 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  TOR Digital 2.pdf
05-04-2564 - 09-04-2564
31-03-2564 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  TOR SMS ครั้งที่ 2.pdf
31-03-2564 - 05-04-2564
23-03-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
23-03-2564 - 26-03-2564
12-03-2564 ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP Phone (IP PBX) ที่มีฟังก์ชั่นบันทึกเสียงและเครือข่ายกระจายสัญญาณแบบ Wifi พร้อมเครื่องโทรศัพท์ระบบ IP Phone แบบ Wifi จำนวน 80 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
12-03-2564 - 17-03-2564
11-03-2564 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
11-03-2564 - 16-03-2564
04-03-2564 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR sms 20 เดือน.pdf
04-03-2564 - 09-03-2564
04-03-2564 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR digital billboard ครั้งที่ 2.pdf
04-03-2564 - 09-03-2564
04-03-2564 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR รถโดยสารครั้งที่ 2.pdf
04-03-2564 - 09-03-2564
01-03-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR PC64.pdf
01-03-2564 - 04-03-2564
01-03-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-02-2564 - 04-03-2564
08-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
08-02-2564 - 11-02-2564
04-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สปส.กทม.พื้นที่3)
  ร่างประกาศ.pdf , ร่างประกวดราคา.pdf
04-02-2564 - 11-02-2564
02-02-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
02-02-2564 - 05-02-2564
29-01-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ.pdf
29-01-2564 - 03-02-2564
29-01-2564 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4
  Tor สื่อโทรทัศน์ ครั้งที่ 4.pdf
29-01-2564 - 03-02-2564
25-01-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (สปส.กทม.พื้นที่3)
  TOR .pdf , ร่างเอกสารประวดราคา.pdf
25-01-2564 - 01-02-2564
 < 1 2 3 4 >  Last ›