ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
25-11-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR โทรศัพท์64.pdf

แสดงความคิดเห็น

25-11-2563 - 30-11-2563
23-11-2563 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf

แสดงความคิดเห็น

23-11-2563 - 26-11-2563
23-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf

แสดงความคิดเห็น

23-11-2563 - 26-11-2563
17-11-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor web application.pdf
17-11-2563 - 24-11-2563
17-11-2563 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
  tor 1506.1.pdf , tor 1506.2.pdf , ภาคผนวก.pdf
17-11-2563 - 25-11-2563
12-11-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
12-11-2563 - 17-11-2563
10-11-2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  TOR เครื่องถ่าย64.pdf
10-11-2563 - 13-11-2563
02-11-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
  TOR สวนหย่อม64.pdf
02-11-2563 - 05-11-2563
02-11-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร
  TOR ประปา64.pdf
02-11-2563 - 05-11-2563
29-10-2563 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
  TOR ความสะอาดระยอง64.pdf
29-10-2563 - 03-11-2563
26-10-2563 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  TOR 1506.pdf
26-10-2563 - 29-10-2563
26-10-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
26-10-2563 - 30-10-2563
22-10-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความสะอาด.pdf
22-10-2563 - 28-10-2563
21-10-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
  TOR cloud64.pdf
21-10-2563 - 27-10-2563
21-09-2563 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf , ภาคผนวก.pdf
21-09-2563 - 28-09-2563
18-09-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ.pdf
18-09-2563 - 23-09-2563
16-09-2563 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
16-09-2563 - 21-09-2563
16-09-2563 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
16-09-2563 - 21-09-2563
11-09-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor วัสดุสำนักงาน.pdf
11-09-2563 - 17-09-2563
01-09-2563 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR SMS63.pdf
01-09-2563 - 08-09-2563
 1 2 3 >  Last ›