ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
27-02-2567 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf

แสดงความคิดเห็น

27-02-2567 - 01-03-2567
22-02-2567 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส. มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
22-02-2567 - 28-02-2567
20-02-2567 โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 และ Social Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
  tor.pdf
20-02-2567 - 23-02-2567
09-02-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ครุภัณฑ์ยานพาหนะ.pdf
09-02-2567 - 14-02-2567
30-01-2567 โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 และ Social Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
30-01-2567 - 02-02-2567
25-01-2567 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
25-01-2567 - 30-01-2567
19-01-2567 โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 และ Social Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 และ Social Media.pdf
19-01-2567 - 24-01-2567
18-01-2567 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม.pdf
18-01-2567 - 23-01-2567
04-01-2567 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗.pdf , ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗.pdf
08-12-2566 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
08-12-2566 - 14-12-2566
04-12-2566 การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-12-2566 - 08-12-2566
04-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
04-12-2566 - 04-12-2566
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานประกันสังคม 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-12-2566 - 07-12-2566
30-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 30-11-2566 - 30-11-2566
27-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
27-11-2566 - 30-11-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
24-11-2566 - 29-11-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
24-11-2566 - 29-11-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
24-11-2566 - 29-11-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
24-11-2566 - 29-11-2566
20-11-2566 ประกวดราคาาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ ของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
20-11-2566 - 23-11-2566
 1 2 3 >  Last ›