ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
01-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ร่างประกาศเชิญชวน.pdf , ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

แสดงความคิดเห็น

01-12-2565 - 07-12-2565
29-11-2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  บก. 06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
29-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลหรือรักษาสวนหย่อม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566
  บก.06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
29-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และจัดหาอาหารเสริม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566
  บก.06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
15-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
  ร่างประกาศเชิญชวนฯ.pdf , ร่างเอกสารประกวดราคาฯ.pdf
15-11-2565 - 18-11-2565
15-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำปี 2566
  TOR แม่บ้าน.pdf
15-11-2565 - 18-11-2565
07-11-2565 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR เช่าเครื่องถ่าย66.pdf
07-11-2565 - 10-11-2565
04-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาด.pdf
04-11-2565 - 09-11-2565
04-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รปภ..pdf
04-11-2565 - 09-11-2565
03-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
03-11-2565 - 08-11-2565
03-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาดระยอง.pdf
03-11-2565 - 08-11-2565
03-11-2565 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR Cloud66.pdf
03-11-2565 - 08-11-2565
03-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR รปภ.ระยอง66.pdf
03-11-2565 - 08-11-2565
02-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พนักงานขับรถยนต์.pdf
02-11-2565 - 07-11-2565
07-10-2565 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบเขตของงาน.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A1,A9.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A2.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A3.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A4.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A5.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A6.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A7.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A8.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A10.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง A11.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B2,B3.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B1.pdf , แบบรูปรายการงานก่อสร้าง B1 (part2).pdf , ราคากลาง.pdf
07-10-2565 - 12-10-2565
20-09-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor cctv.pdf
20-09-2565 - 23-09-2565
01-08-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์.pdf
01-08-2565 - 04-08-2565
27-07-2565 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27-07-2565 - 05-08-2565
22-07-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์สำนักงาน6.pdf
22-07-2565 - 27-07-2565
20-07-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อออนไลน์ สกท.pdf
20-07-2565 - 25-07-2565
 1 2 3 >  Last ›