ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
24-01-2565 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม
  TOR.pdf , ตัวอย่างใบเสร็จ.pdf , ตัวอย่างสำเนาใบเสร็จ.pdf
24-01-2565 - 27-01-2565
17-01-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
17-01-2565 - 20-01-2565
10-01-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-01-2565 - 13-01-2565
07-01-2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

07-01-2565 - 20-01-2567
04-01-2565 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
04-01-2565 - 07-01-2565
04-01-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
04-01-2565 - 07-01-2565
27-12-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์คอม ปี65.pdf
27-12-2564 - 30-12-2564
22-12-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๕ อาคาร
  TORแอร์65.pdf
22-12-2564 - 27-12-2564
22-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการหรือดูแลรักษาสวน ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-11-2564 - 25-11-2564
22-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-11-2564 - 25-11-2564
22-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-11-2564 - 25-11-2564
15-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding 15-11-2564 - 18-11-2564
09-11-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  TOR สารคดี64.pdf
09-11-2564 - 12-11-2564
08-11-2564 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
08-11-2564 - 11-11-2564
03-11-2564 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
  TOR Cloud65.pdf
03-11-2564 - 08-11-2564
01-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-11-2564 - 04-11-2564
01-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-11-2564 - 04-11-2564
01-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ๋อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-11-2564 - 04-11-2564
01-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
01-11-2564 - 04-11-2564
28-10-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
  TOR ความสะอาด65.pdf
28-10-2564 - 02-11-2564
 1 2 3 >  Last ›