ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
10-08-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
10-08-2564 ประกวดราคาจ้างผลิต่และออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาจ้างผลิต่และออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ครั้งที่ 2
06-08-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-08-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
30-07-2564 จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม โดยวิธีคัดเลือก
30-07-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-07-2564 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-06-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-06-2564 ประกวดราคาโครงการจัดทำลิฟท์สำหรับผู้พิการ ปี2564 ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
08-06-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-05-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ2 จำนวน 2 รายการ
27-05-2564 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-05-2564 จ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 จ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบูณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2564 จัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2565
06-05-2564 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
05-05-2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงความสามารถในการชำระเงินสมทบของนายจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2564 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
20-04-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ2 จำนวน 1 รายการ
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›