ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
09-12-2562 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
06-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณสำนักงานประกันสังคม
04-12-2562 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
04-12-2562 เช่าระบบปฏิบัติการ OS/390
04-12-2562 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมหลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
04-12-2562 เข่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch
04-12-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว 1 นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-12-2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม
28-11-2562 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-11-2562 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli OmegaMon for CICS
28-11-2562 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม View Direct for OS/390
28-11-2562 จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (จังหวัดระยอง) พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสัญญาณ เพื่อรับส่งข้อมูบระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์
28-11-2562 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุม สัมมนา ฝึกอบรมงานประกันสังคมสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนแบบทางไกล
27-11-2562 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Sapiens ObjectPool
26-11-2562 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
26-11-2562 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
26-11-2562 จ้างบำุรงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ดินแดง)
25-11-2562 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
22-11-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 < 1 2 3 4 >  Last ›