ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
07-11-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ : สถานี Cool Fahrenheit 93
07-11-2562 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-10-2562 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-10-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
28-10-2562 จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอาคารวิทุร แสงสิงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-10-2562 จ้างลอกท่อระบายน้ำภายในสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562 สมัครสมาชิก CBRE Research
‹ First  < 13 14 15