ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
12-02-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
06-02-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-02-2562 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
31-01-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-01-2562 จ้างโครงการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวงานประกันสังคม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562 จ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
28-01-2562 ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปีที่ 2
28-01-2562 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น ตามโครงการส่งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
24-01-2562 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 8 รายการ
23-01-2562 ซ่อมแซมพื้นห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-01-2562 ซื้อยา จ(2) จำนวน 7 รายการ
21-01-2562 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-01-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น1 อาคารกระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2562 จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-01-2562 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ปี 2562
28-12-2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี 2562
27-12-2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเงินเพื่อดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2562
27-12-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
25-12-2561 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
 1 2 3 >  Last ›