ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-02-2561 ประกวดราคาจ้างทำป้ายชื่ออาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-02-2561 การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
20-02-2561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-02-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-02-2561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-02-2561 จ้างวิเคราะห์ข่าวและผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตข่าวตอบโต้ (แก้ข่าวที่มีผลกระทบ)
09-02-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบสายสัญญาณ TV ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-02-2561 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-02-2561 ตรวจตัดข่าว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
02-02-2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-01-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561 จัดจ้างหน่วยงานบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian)
25-01-2561 จ้างการถ่ายเอกสาร จำนวน 35 เครื่อง
24-01-2561 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานประกันสังคม
09-01-2561 จัดซื้อยาบัญชี จ(2)
09-01-2561 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
09-01-2561 การจ้างเหมาดำเนินการจัดการสอบในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
03-01-2561 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 14 รายการ
27-12-2560 ปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานประกันสังคม
26-12-2560 จัดจ้างพิมพ์ปฎิทินสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
 1 2 3 >