ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-08-2562 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ
19-08-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-08-2562 ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-08-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-08-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ละครซิทคอม
30-07-2562 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประกันสังคมผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือ
30-07-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายการทุบโต๊ะข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2562 จ้างพิมพ์คู่มือผู้ประกันตน
26-07-2562 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ผลิตและเผยแพร่สปอตทางสื่อโทรทัศน์ประกันสังคมมาตรา 40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สื่อสปอตโฆษณางานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-07-2562 ประกวดราคาจ้างติดตั้งชุดระบบควบคุมตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าและตัดต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-07-2562 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ : นิตยสาร All Magazine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ : นิตยสาร Thailand Plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2562 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
15-07-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์รายการแฉแต่เช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-2562 ประกวดราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.พท.7
01-07-2562 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ จำนวน 300 โล่
 1 2 3 >  Last ›