ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-08-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสร้างระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
09-08-2561 จัดซื้ออุปกรณ์ในการทำงานของลิฟต์ จำนวน ๑๒ ชิ้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-07-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-07-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-07-2561 โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง
25-07-2561 ประกวดราคาจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-07-2561 เช่าสถานที่เพื่อใช้ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น
24-07-2561 เช่าสถานที่เพื่อใช้ในการคัดเลือกเพื่อจัดโครงการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอไซต์รับจ้าง
23-07-2561 จ้างลอกท่อระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงานประกันสังคม
23-07-2561 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุเพื่อขับเคลื่อนเชิงรุกแก่แรงงานอิสระ จำนวน 2 สถานี
23-07-2561 การจัดจ้างถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร ทางหนังสือพิมพ์
16-07-2561 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำหม้อน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
13-07-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-07-2561 จ้างพิมพ์บัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว จำนวน 150,000 ใบ
11-07-2561 ซื้อวัสดุซองครุฑสีขาวชนิดมีหน้าต่าง จำนวน 708 กล่อง
10-07-2561 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
06-07-2561 จ้างทำของที่ระลึก
27-06-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 3 >  Last ›