ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-06-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารกุลสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-06-2562 จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทางสื่อออนไลน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-06-2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม รวม 4 อาคาร อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ และอาคารคลังพัสดุ รวม 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-06-2562 จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562 จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ทางรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562 จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ผ่านละครซีรีย์หลวงตามหาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562 จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ทางรายการเช้านี้ที่หมอชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางไทยรัฐออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562 จัดซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ขนาด31x45x31ซม. ชนิด 5 ชั้น จำนวน 5,000 กล่อง
31-05-2562 จ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2562 จ้างซ่อมระบบท่อและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน 4 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-05-2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม รวม 4 อาคาร อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ และอาคารคลังพัสดุ รวม 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-05-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 10 รายการ
14-05-2562 ประกวดราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
14-05-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 3 >  Last ›