ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-04-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงชั้น 11 สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-04-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบเปล่า.pdf
05-04-2562 ประกวดราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
05-04-2562 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
25-03-2562 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
25-03-2562 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-03-2562 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-03-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุง ชั้น 9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-03-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-03-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-03-2562 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า
15-03-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-03-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน
14-03-2562 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
13-03-2562 ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินราชการ
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ E-Compensate พัฒนาระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-03-2562 จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562
05-03-2562 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 1 2 3 >  Last ›