ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-12-2561 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปีี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-12-2561 จ้างพิมพ์บัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว จำนวน 150,000 ใบ
03-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-11-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-11-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-11-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสือเดลินิวส์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์มติชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2561 จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2561
09-11-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2561 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›