ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
27-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
26-12-2561 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารประจำปี 2562
26-12-2561
26-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี ๒๕๖๒
26-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชืื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House) โดยวิธีคัดเลือก
26-12-2561 บำรุงรักษาระบบแปลงรายงาน (Reports Conversion)
26-12-2561 บำรุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli OmegaMon for CICS
26-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
26-12-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
26-12-2561 ซื้อยาบัญชี จ(๒) จำนวน 3 รายการ
26-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงาน โดยวิธีคัดเลือก
26-12-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 2484 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2561 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และรายสัปดาห์ ประจำปี 2562
25-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2561 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service
25-12-2561
25-12-2561
25-12-2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561 ซื้อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ประจำปี 2562
‹ First  < 79 80 81 82 83 >  Last ›