ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
23-09-2564 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ :สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-09-2564 จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-09-2564 จ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบคณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ2484 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2492 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2492 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ 23 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร
16-09-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2564 จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม โดยวิธีคัดเลือก
16-09-2564 เช่าโครงการเพ่ิ่มประสิทธิภาพระบบ Contact Center 1506 เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-2564 จ้างทำเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างฯ ปี 2565
15-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ ๓ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2564 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2564 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2564 ซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเพื่อปรับสภาพแวดล้อมฯ นายบุญมี อารีเพื่อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งานพยาบาล) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›