ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
28-01-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-01-2563 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว ๑ นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Ze-bidding)
28-01-2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ษณ 2299 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-01-2563 เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-01-2563 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563 จ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวรรักษาการณ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic จำนวน 10 กล่อง
24-01-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
24-01-2563 จ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
22-01-2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
22-01-2563 เช่าระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐาน งานประกันสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC) โดยวิธีคัดเลือก
21-01-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-01-2563 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-01-2563 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กย-7726 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
17-01-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›