ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
06-10-2564 จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-10-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-10-2564 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-10-2564 ประกาศผูผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน กันยายน 2564
04-10-2564 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2564 สมัครสมาชิกระบบฐานข้อมูลรวม สำหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนประกันสังคม
01-10-2564 จ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-09-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-09-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮอ 189 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-09-2564 จ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน
30-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 21 รายการ 41 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 จ้างที่ปรึกษาเภสัชกรรมเพื่อกำกับคุณภาพการใช้ยาของสถานพยาบาลและกำกับการตรวจสอบการจ่ายชดเชยบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) และยาต้านไวรัสเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2564 จ้างเแลี่ยนยางรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวม ๔ รายการ หมายเลขทะเบียน ๖ กฌ ๖๐๓๖ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2564 จ้างทำโล่รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อวอลโว่ หมายเลขทะเบียน 40-1866 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2564 จ้างพิมพ์รายละเอียดการคำนวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2564 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
23-09-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2564
 < 1 2 3 4 >  Last ›