ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-08-2563 จ้างซักรีดทำความสะอาพผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเก้าอี้
24-08-2563 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบฮาร์ดดิสต์ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2563 ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาริโก้ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2563 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2563 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2563 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-08-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2476 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2563 จ้างจัดสถานที่และนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2563 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2563 จ้างทำของที่ระลึก สำหรับจัดจ้างงานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สำนักงานประกันสังคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2563 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2563 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2563 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสือสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2563 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2563 จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 160 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2563 จ้างทำวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.กทม.พท.7)
19-08-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
19-08-2563 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินราชการ (ป้ายสำนักงานประกันสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›