ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-09-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2566 จ้างจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการประกันสังคม ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องรับรองโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-09-2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-09-2566 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-09-2566 จ้างโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน โดยวิธีคัดเลือก
18-09-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-09-2566 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-09-2566 จ้างซ่อมแซมปุ่มกดเร่งปิดในลิฟท์โดยสาร อาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-09-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-0153 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-09-2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-09-2566 จ้างทาสีทางเท้า ทาสีเสาธงชาติ และทาสีลวดตาข่ายเหล็กลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-2566 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮภ 9998 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮภ 9998 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2566 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5
14-09-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2566 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 280 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›