ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
18-02-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 7 รายการ
13-02-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
12-02-2562 จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2562 จัดจ้างซ่อมบำรุงรถราชการ หมายเลขทะเบียน กย ๖๖๕๖ นนทบรีุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2562 จ้างทาสีผนังบริเวณลิฟต์ ชั้น 4 สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-02-2562 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม สปส.กทม.พท.7
06-02-2562 จ้างซ่อมชุดควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562 จ้างโครงการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวงานประกันสังคม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำปี 2562
31-01-2562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
31-01-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กร 7960 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 อัน
30-01-2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ประจำปี2562
30-01-2562 จัดซื้อถังขยะ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562 จ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น ตามโครงการส่งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
29-01-2562 เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำปี 2562
28-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
28-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›