ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
06-07-2565 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-07-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-07-2565 ซื้อผ้าหมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
05-07-2565 จ้างซ่อมประตูหนีไฟ หน้าต่าง และมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-07-2565 จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-07-2565 จ้างซ่อมโต๊ะหัวหน้างาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-06-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-06-2565 จ้างซ่อมตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-06-2565 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-06-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 18 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2565 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2565 จ้างจัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2565 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉ
24-06-2565 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4-80G-500 QuALITY PURPLE จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง จำนวนเงินทั้งสิ้น 26,001 บาท
24-06-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-06-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›