ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-12-2565 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management:DCIM) โดยวิธีคัดเลือก
02-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2565 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli OmegaMon for CICS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2565 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
01-12-2565 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Sapiens Object Pool โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2565 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม ViewDirect for OS/390 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2565 จ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยวิธีคัดเลือก
30-11-2565 จ้างซักรีดทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ผ้าหุ้มเก้าอีก ผ้าหุ้มเก้าอี้ระบายลูกไม้ จำนวน 1,295 ผืน
30-11-2565 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม ประจำปี 2564
30-11-2565 จ้างทำของที่ระลึก ร่มพับ 5 ตอน คละสี พร้อมกล่อง จำนวน 400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2565 จ้างทำของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2565 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีคัดเลือก
29-11-2565 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีคัดเลือก
29-11-2565 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2565 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-11-2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2565 จ้างจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
25-11-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-11-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›