ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-12-2561 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย โดยวิธีคัดเลือก
13-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-12-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ 9440 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-12-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กว 3591 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-12-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ 9440 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2561 จ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561 จ้างซ่อมแซมบานเกร็ดห้องน้ำ ชั้น 4 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว หน้าต่าง ชั้น 2,3,5 อาคารอำนวยการและผ้าม่าน ชั้น 3 ห้องผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัวจับการเคลื่อนไหวประตูบานเลื่่อนอาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัวจับการเคลื่อนไหวประตูบานเลื่่อนอาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-12-2561 จ้างพิมพ์บัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว จำนวน 150,000 ใบ
03-12-2561 จ้างซ่อมระบบชุดประชุม VDO Wall จำนวน 1 งาน โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
29-11-2561 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2561 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 7 รายการ
29-11-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 2 รายการ
29-11-2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลักที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2561-2563 โดยวิธีคัดเลือก
28-11-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2561 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กย-9310 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›