ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-10-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-10-2561 จ้างจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-10-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
17-10-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 11 รายการ
16-10-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2561 จ้างเผยแพร่สื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561 ซื้อครุภัณฑ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-10-2561 ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-10-2561 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก
04-10-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 2478 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 2474 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กว 3594 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2561 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคู่มือความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกรณีศึกษา
03-10-2561 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 กองทุนเงินทดแทน
02-10-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
02-10-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-10-2561 จ้างทำวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่องพิมพ์โลโก้ สปส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561 จ้างซักรีดทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเก้าอี้
 1 2 3 >  Last ›