ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-08-2561 ซื้อวัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-08-2561 จ้างซักรีดทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-08-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
17-08-2561 จ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิจัยเรื่องการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับแรงงานข้ามชาติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก
16-08-2561 จ้างที่ปรึกษาด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานประกันสังคม
16-08-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
14-08-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2561 จัดซื้ออุปกรณ์ในการทำงานของลิฟต์ จำนวน ๑๒ ชิ้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษเคมีต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2561 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 7 รายการ
07-08-2561 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๗๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำหม้อน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
06-08-2561 จัดจ้างจัดสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561 จ้างพิมพ์บัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว จำนวน 150,000 ใบ
06-08-2561 จ้างลอกท่อระบายน้ำภายในบริเวณสำนักงานประกันสังคม
03-08-2561 จ้างทำของที่ระลึก เป็นกระติกน้ำสูญญากาศ ความจุ 500 มิลลิเมตร พร้อมพิมพ์ตราสำนักงานประกันสังคม
03-08-2561 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›