ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
24-03-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ 49 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-03-2566 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-03-2566 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2566 จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ
21-03-2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2566 จ้างพิมพ์ซองครุฑสีขาวชนิดมีหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2566 ซื้อป้ายสติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2566 จ้างพิมพ์บัตรประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว จำนวน 280,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2566 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ไส้กรองน้ำดื่มพร้อมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2566 จ้างทำของรางวัล/ของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›