ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-06-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
20-06-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-06-2561 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-06-2561 จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเรื่องการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบในบริบทประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
19-06-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ1470 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-06-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-06-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
18-06-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 5 รายการ
18-06-2561 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ
15-06-2561 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-06-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันสังคมผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-06-2561 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-06-2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-06-2561 จ้างทำที่จอดรถคนพิการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-06-2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วารสารประกันสังคม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-06-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ1500 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2561 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2561 เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2561 จ้างซ่อมแซมสายเคเบิ้ลโทรศัพท์และตู้พักกระจายสายโทรศัพท์
08-06-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›