ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
09-04-2567 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-biddind)
09-04-2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษบวกเลข ขนาด 2 3/4 สีขาว จำนวน 200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศฟง.2)
05-04-2567 จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-2567 จ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยในและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-2567 จ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2567 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-04-2567 จ้างซ่อมระบบสุขาภิบาลของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.กทม.พท.5)
01-04-2567 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อวอลโว่ หมายเลขทะเบียน 40-1865 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-04-2567 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-04-2567 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทย - เนเธอร์แลนด์ จำนวน 150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่างและไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2567 จ้างจัดนิทรรศการและแถลงข่าวการบูรณาการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ (Kick off) ระหว่างสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2567 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2471 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2567 จ้างพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการาขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 62 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2567 จ้างพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน จำนวน 67 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2567 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2567 จ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2567 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›