ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
23-08-2562 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมความเร็วสูง จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2562 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว2337 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2486 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 178 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562 ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562 จ้างทำกระเป๋าจำนวน 260 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2562 จ้างพิมพ์คู่มือผู้ประกันตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2562 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-08-2562 จัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-08-2562 จัดซื้อวัสดุช่างและไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-08-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2562 ซื้อล้อรถเข็น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2562 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เข้าห้องสมุดดิจิทัลของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ M300) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
09-08-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2487 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›