ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
11-04-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-04-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
10-04-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อวอลโว่ หมายเลขทะเบียน 40-1865 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-04-2562 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรประกันสังคม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโฟล์ค หมายเลขทะเบียน ฮภ 9998 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2562 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 1498 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 1468 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2562 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เข้าห้องสมุดดิจิทัลของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-04-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-04-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อเชพโลเล็ต หมายเลขทะเบียน กพ 9460 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
29-03-2562 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-03-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกโรเนียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
28-03-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
27-03-2562 ซื้อวัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-03-2562 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์
 1 2 3 >  Last ›