ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-01-2565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศรายปี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2565 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารวิทุร แสงสิงแก้ว และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2565 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล9060 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2565 จ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
25-01-2565 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวารสาร/นิตยสาร (e-Magazine) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2565 จ้างเดินสายโทรศัพท์ชั้น 1 อาคารวิทุรแสงสิงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2565 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ2505 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2565 จ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณระเบียงชั้น 4 ฝั่งทิศเหนือ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2565 จ้างปรับปรุุงห้องทำงานชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-01-2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-01-2565 จ้างโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-01-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2565 ซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติชั่น ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›