ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
10-09-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-09-2563 - 16-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
11-09-2563 - 17-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-09-2563
10-09-2563 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-09-2563 - 11-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
11-09-2563 - 17-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-09-2563
08-09-2563 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อวิทยุ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-09-2563 - 14-09-2563
( )
15-09-2563 - 15-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-09-2563
03-09-2563 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อออนไลน์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-09-2563 - 10-09-2563
( )
11-09-2563 - 11-09-2563
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2563
25-08-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-08-2563 - 30-08-2563
( )
31-08-2563 - 31-08-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-09-2563
‹ First  < 6 7 8