ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
04-12-2563 ประกาศ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2563 - 15-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2563 - 16-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2563
04-12-2563 ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช,สาขาทุ่งสง และสาขาสิชล ประจำปี ๒๕๖๓
  SHP-TNEP@thaioilgroup.com_20201204_105151.pdf SHP-TNEP@thaioilgroup.com_20201204_105229.pdf.pdf SHP-TNEP@thaioilgroup.com_20201204_120214.pdf.pdf SHP-TNEP@thaioilgroup.com_20201204_121445.pdf.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2563 - 08-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2563 - 09-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
14-12-2563
03-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-12-2563 - 14-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-12-2563 - 15-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2563
03-12-2563 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-12-2563 - 14-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-12-2563 - 15-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2563
03-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  Tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-12-2563 - 14-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-12-2563 - 15-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2563
01-12-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบโทรศัพท์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2563 - 08-12-2563
( )
09-12-2563 - 09-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
10-12-2563
30-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-11-2563 - 07-12-2563
( )
08-12-2563 - 08-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2563
30-11-2563 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-11-2563 - 07-12-2563
( )
08-12-2563 - 08-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2563
26-11-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-11-2563 - 16-12-2563
( )
17-12-2563 - 17-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-12-2563
09-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2563 - 16-11-2563
( )
17-11-2563 - 17-11-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-11-2563
04-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระยอง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-11-2563 - 11-11-2563
( )
12-11-2563 - 12-11-2563
( 08:30 - 16:30 )
13-11-2563
29-10-2563 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม
  TOR ความสะอาด64.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-10-2563 - 12-11-2563
( )
13-11-2563 - 13-11-2563
( 08:30 - 16:30 )
16-11-2563
28-10-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
  TOR Cloud64.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-10-2563 - 29-11-2563
( )
30-11-2563 - 30-11-2563
( 08:30 - 16:30 )
01-12-2563
19-10-2563 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-10-2563 - 27-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
19-10-2563 - 28-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
29-10-2563
07-10-2563 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 20,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  tor.pdf
วิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) 07-10-2563 - 13-10-2563
( )
14-10-2563 - 14-10-2563
( 08:30 - 16:30 )
15-10-2563
‹ First  < 5 6 7