ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
17-07-2561 ประกวดราคาซื้อรถตู้ไฮโรลิคโดยสารสำหรับผุ้พิการ ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-07-2561 - 26-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
31-07-2561 - 31-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-08-2561
09-07-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ห้องประชุม ชั้น 2.pdf แบบ ปร ห้องประชุม ชั้น 2.zip แปลน ห้องประชุม ชั้น 2.pdf แบบเปล่า ห้องประชุม ชั้น 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-07-2561 - 23-07-2561
( )
24-07-2561 - 24-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
25-07-2561
02-07-2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
  TOR.pdf ประกาศประกวดราคา.pdf เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-07-2561 - 09-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
10-07-2561 - 10-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-07-2561
29-06-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น ๒ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบ ปร.zip tor.pdf แปลน.pdf แบบเปล่า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-06-2561 - 16-07-2561
( )
17-07-2561 - 17-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
18-07-2561
19-06-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-07-2561 - 02-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-07-2561 - 02-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
03-07-2561
19-06-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-07-2561 - 02-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-07-2561 - 02-07-2561
( 08:30 - 16:30 )
03-07-2561
12-06-2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,250 KVA (Standby Rated) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและชุดควบคุมการทำงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-06-2561 - 28-06-2561
( )
29-06-2561 - 29-06-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-07-2561
05-06-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประเมิน ชั้น L สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf แบบ ปร.pdf แบบเปล่า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-06-2561 - 12-06-2561
( )
13-06-2561 - 13-06-2561
( 08:30 - 16:30 )
14-06-2561
28-05-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-05-2561 - 05-06-2561
( )
06-06-2561 - 06-06-2561
( 08:30 - 16:30 )
07-06-2561
02-05-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกันสังคมผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor SMS ของโทรศัพท์มือถือ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2561 - 09-05-2561
( )
10-05-2561 - 10-05-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2561
02-05-2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล จำนวน 7 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-05-2561 - 09-05-2561
( )
10-05-2561 - 10-05-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-05-2561
17-04-2561 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-04-2561 - 01-05-2561
( )
02-05-2561 - 02-05-2561
( 08:30 - 16:30 )
03-05-2561
17-04-2561 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วารสารประกันสังคม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor วารสารประกันสังคม ประจำปี 2561.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-04-2561 - 16-05-2561
( )
17-05-2561 - 17-05-2561
( 08:30 - 16:30 )
18-05-2561
‹ First  < 5 6 7