ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
15-02-2562 ประกาศจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยวิธีคัดเลือก
  ประกาศจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยวิธีคัดเลือก.pdf
คัดเลือก 15-02-2562 - 15-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
15-02-2562 - 15-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-02-2562
14-02-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-02-2562 - 24-02-2562
( )
25-02-2562 - 25-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
26-02-2562
11-02-2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการศูนย์ฟื้นฟูฯภาค 5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-02-2562 - 18-02-2562
( 08:30 - 16:00 )
20-02-2562 - 21-02-2562
( 08:30 - 16:00 )
21-02-2562
05-02-2562 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-02-2562 - 25-02-2562
( )
26-02-2562 - 26-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
27-02-2562
28-01-2562 ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปีที่ 2
  TOR ขอบเขตของงานจ้าง.pdf
คัดเลือก 29-01-2562 - 31-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-01-2562 - 31-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2562
25-01-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น1 อาคารกระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น1 กระทรวงแรงงาน.pdf แบบแปลนชั้น1 กระทรวงแรงงาน.pdf รายละเอียดครุภัณฑ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-01-2562 - 12-02-2562
( )
13-02-2562 - 13-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
14-02-2562
24-01-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-01-2562 - 31-01-2562
( )
01-02-2562 - 01-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-02-2562
25-12-2561 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2561 - 03-01-2562
( )
04-01-2562 - 04-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
07-01-2562
25-12-2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่อกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้าและระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2561 - 03-01-2562
( )
04-01-2562 - 04-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
07-01-2562
25-12-2561 จ้างเหมาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2561 - 03-01-2562
( )
04-01-2562 - 04-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
07-01-2562
20-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-12-2561 - 27-12-2561
( )
28-12-2561 - 28-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-01-2562
20-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-12-2561 - 27-12-2561
( )
28-12-2561 - 28-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-01-2562
20-12-2561 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-12-2561 - 27-12-2561
( )
28-12-2561 - 28-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
02-01-2562
20-12-2561 ปรระกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-12-2561 - 27-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
28-12-2561 - 28-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-01-2562
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ทำความสะอาด สปส .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-12-2561 - 01-01-2562
( )
02-01-2562 - 02-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
03-01-2562
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-12-2561 - 23-12-2561
( )
24-12-2561 - 24-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2561
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  torสวนหย่อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-12-2561 - 23-12-2561
( )
24-12-2561 - 24-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2561
13-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2562 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด.pdf รายละเอียด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-12-2561 - 20-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2561 - 21-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2561
07-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
  ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ .pdf ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-12-2561 - 17-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
18-12-2561 - 18-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2561
27-11-2561 ประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทาความสะอาดที่ทาการสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ และอาคารเก็บเอกสาร ประจาปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดแนบท้ายฯ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-11-2561 - 06-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
27-11-2561 - 07-12-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-12-2561
‹ First  < 3 4 5 6 7 >