แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562
21-11-2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 20 พฤศจิกายน 2562
20-11-2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2563
  แผนการจัดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12.pdf
20-11-2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2563 ลว.20 พ.ย.2562
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2563 ลว.20 พ.ย.2562.pdf
20-11-2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดเช่าอาคารพาณิชย์เป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2563 ลว.20 พ.ย.2562
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดเช่าอาคารพาณิชย์เป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2563 ลว.20 พ.ย.2562.pdf
19-11-2562 ประกาศ สำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจััดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
13-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 13 พฤศจิกายน 2562
12-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 12 พฤศจิกายน 2562
11-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 11 พฤศจิกายน 2562
08-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 8 พฤศจิกายน 2562
07-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 7 พฤศจิกายน 2562
06-11-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ลว. 6 พฤศจิกายน 2562
06-11-2562 ประกาศแผนจัดซื้อจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ และอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๓
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf
30-10-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.30 ต.ค. 62
30-10-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.30 ต.ค. 62
29-10-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ลว. 29 ตุลาคม 2562
11-10-2562
‹ First  < 8 9 10 11 >