แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-09-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566
20-09-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566
06-09-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566
28-08-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566
16-08-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566
13-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
12-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
28-06-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 28 มิถุนายน 2566
23-06-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 23 มิถุนายน 2566
01-06-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 1 มิถุนายน 2566
31-05-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 31 พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 1
31-05-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 31 พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 2
30-05-2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
24-05-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 24 พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 1
24-05-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 24 พฤษภาคม 2566 ฉบับที่ 2
28-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 28 เมษายน 2566
20-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 20 เมษายน 2566
19-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 19 เมษายน 2566 ฉบับที่ 1
19-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 19 เมษายน 2566 ฉบับที่ 2
05-04-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 5 เมษายน 2566
 1 2 3 >  Last ›