แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
03-02-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2566
27-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 27 มกราคม 2566
26-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 26 มกราคม 2566
25-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 25 มกราคม 2566
19-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 19 มกราคม 2566
18-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 18 มกราคม 2566
16-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 16 มกราคม 2566
12-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 12 มกราคม 2566
11-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 11 มกราคม 2566
09-01-2566 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
09-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 9 มกราคม 2566
04-01-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ลว. 4 มกราคม 2566
03-01-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566
23-12-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
22-12-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว 22 ธันวาคม 2565
  จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปรัะจำปี 2566.pdf
19-12-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 19 ธันวาคม พ.ศ.2565
13-12-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 13 ธันวาคม พ.ศ.2565
09-12-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 9 ธันวาคม พ.ศ.2565
09-12-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 9 ธันวาคม พ.ศ.2565
09-12-2565 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลว. 9 ธันวาคม พ.ศ.2565
 1 2 3 >  Last ›