ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
14-02-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑ อาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบ CCTV และระบบสายสัญญาณ TV จำนวน ๕ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ระบบควบคุมไฟฟ้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-02-2563 - 23-02-2563
( )
24-02-2563 - 24-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
25-02-2563
13-02-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-02-2563 - 20-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
21-02-2563 - 21-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-02-2563
‹ First  < 6 7 8