ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
13-09-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor queue.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-09-2564 - 13-10-2564
( )
14-10-2564 - 14-10-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-10-2564
06-09-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ
  TOR วิทยุ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-09-2564 - 12-09-2564
( )
13-09-2564 - 13-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2564
02-09-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02-09-2564 - 08-09-2564
( )
09-09-2564 - 09-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
10-09-2564
27-08-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข
  tor มอบสุข.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-08-2564 - 05-09-2564
( )
06-09-2564 - 06-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
07-09-2564
20-08-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์)
  tor สื่อโทรทัศน์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-08-2564 - 25-08-2564
( )
26-08-2564 - 26-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
27-08-2564
18-08-2564 ประกวดราคาจ้างผลิต่และออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-08-2564 - 24-08-2564
( )
25-08-2564 - 25-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-08-2564
17-08-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน : ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
  TOR สิ่งพิมพ์กองทุนเงินทดแทน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-08-2564 - 22-08-2564
( )
23-08-2564 - 23-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
24-08-2564
04-08-2564 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565 (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-08-2564 - 09-08-2564
( )
10-08-2564 - 10-08-2564
( 08:30 - 16:30 )
11-08-2564
07-07-2564 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR สกู๊ปข่าว 64.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-07-2564 - 14-07-2564
( )
15-07-2564 - 15-07-2564
( 08:30 - 16:30 )
16-07-2564
22-06-2564 ประกวดราคาโครงการจัดทำลิฟท์สำหรับผู้พิการ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.พท.7)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-06-2564 - 29-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-06-2564 - 30-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-07-2564
15-06-2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-06-2564 - 13-07-2564
( )
14-07-2564 - 14-07-2564
( 08:30 - 16:30 )
15-07-2564
09-06-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบเขตและTOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-06-2564 - 16-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
17-06-2564 - 17-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
18-06-2564
20-04-2564 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR SMS ครั้งที่ 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-04-2564 - 27-04-2564
( )
20-04-2564 - 28-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-04-2564
19-04-2564 ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital Billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-04-2564 - 22-04-2564
( )
23-04-2564 - 23-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
26-04-2564
29-03-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-03-2564 - 15-04-2564
( )
16-04-2564 - 16-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
21-04-2564
‹ First  < 4 5 6